Στην έκδοση αναλυτικού οδηγού για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης για το 2011 προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Το βιβλιαράκι περιέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των πολιτών, πού και πώς συμπληρώνεται ο πίνακας με τα εισοδήματα και τις δαπάνες που μειώνουν τον φόρο, πώς συμπληρώνονται τα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και άλλων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τεκμηρίων.

Επίσης, περιέχονται πίνακες σχετικά με την κλιμάκωση των τεκμηρίων διαβίωσης κάθε κατηγορίας, τους οποίους μπορούν να συμβουλευτούν οι φορολογούμενοι για τη συμπλήρωση των κωδικών στον πίνακα της φορολογικής τους δήλωσης.

Τέλος, περιλαμβάνονται και λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης με τα στοιχεία ακινήτων των φορολογούμενων Ε9.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο τον φορολογικό οδηγό του υπουργείου Οικονομικών.