Κατατέθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για τη λήψη της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία ‘Παγκρήτια Ανανεώσιμες’, ισχύος έως 1.000 ΜWp από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ) στην Κρήτη, με ταυτόχρονη σύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού με το διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει σχεδιαστεί ποτέ για την Κρήτη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της με σεβασμό στο περιβάλλον, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επιστροφή στον φορολογούμενο πολίτη-καταναλωτή της υπεραξίας που δημιουργείται, αλλά και της εισφοράς ΑΠΕ που για χρόνια καταβάλλει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω ενός κοινού εταιρικού σχήματος, ευρείας λαϊκής βάσης, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι Κρητικοί. Την πρωτοβουλία δημιουργίας του ανέλαβαν από κοινού η Περιφέρεια Κρήτης και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ενώ, συμμετέχουν σ΄αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας και άλλοι φορείς απ΄όλους τους νομούς του νησιού.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, η προμήθεια μεγάλου μέρους του εξοπλισμού, η κατασκευή και η συντήρηση του έργου θα γίνει από το τοπικό δυναμικό, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση του νησιου μας.