Μεγαλοϊδιοκτήτες που δεν δήλωναν την ακίνητη περιουσία τους, συνολικού ύψους άνω των 14 δισ. ευρώ, βρίσκονται στο στόχαστρο των ελέγχων της Εφορίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», οι εν λόγω φορολογούμενοι που συνολικά ανέρχονται σε 14. 000 εντοπίσθηκαν από διασταυρώσεις που έγιναν στα έντυπα Ε9, στο ΕΤΑΚ 2008 και στις δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του 2007.

Οι συγκεκριμένοι μεγαλοϊδιοκτήτες δεν κατέβαλαν Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας το 2007, όταν δηλαδή ο συγκεκριµένος φόρος ήταν ακόµη σε ισχύ, αλλά εντοπίστηκαν στη συνέχεια από την υποχρεωτική καταβολή του εντύπου Ε9, στο πλαίσιο υποβολής του ΕΤΑΚ για το 2008.

Ακόμη, από τις διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εντοπίστηκαν επίσης 150.000 φορολογούµενοι να έχουν αποκρύψει από τη δήλωσή τους τη λεγόµενη επιχειρηµατική αµοιβή (απολαβές δηλαδή από συµµετοχή σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη επιχείρηση), εκ των οποίων οι 8.000 δεν δήλωσαν ποσά άνω των 5.000 ευρώ έκαστος.

Βρέθηκαν ακόµη 30.000 φορολογούµενοι που είχαν αποκρύψει εισοδήµατα από καταθέσεις σε τράπεζες εξωτερικού για να αποφύγουν τη φορολογία των τόκων και περίπου 70.000 επαγγελµατίες και επιχειρήσεις που δεν έχουν αποδώσει ΦΠΑ.

ιn.gr