Μετά από τη συνεργασία του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτή Λασιθίου κ. Μιχάλη Καρχιμάκη με την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την Διοίκηση του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και την Διοίκηση του ΟΠΑΠ, αποφασίστηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης 400.000 € από τον ΟΠΑΠ στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού, για αγορά αξονικού τομογράφου, σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου Βιοϊατρικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

Μετά την απόφαση αυτή ο κ. Καρχιμάκης δήλωσε:

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που το θετικό της αποτέλεσμα συνδυάζεται με την ασφάλεια και των κατοίκων της περιοχής αλλά και των Τουριστών, αφού η ευρύτερη περιοχή αποτελεί τόπο προορισμού χιλιάδων επισκεπτών, που επιζητούν πρωτίστως να έχουν ασφάλεια στον Τομέα της παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Αναδεικνύεται λοιπόν ότι η καλυτέρευση παροχής Υπηρεσιών υγείας αποτελεί όχι μόνο στοιχείο της προσφοράς στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αλλά και αναπτυξιακό εργαλείο σε μια περιοχή που το κύριο οικονομικό της πλεονέκτημα είναι ο Τουρισμός».