Πετρελαϊκά κοιτάσματα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν την Ιρλανδία να βγει από την οικονομική κρίση ανακοίνωσε ότι βρήκε η εταιρεία Providence Resources.

Η Ιρλανδία η οποία χρειάστηκε πακέτο διάσωσης ύψους 85 δισ. € για να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους και ακόμη βρίσκεται στη δίνη της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ευρωζώνη ίσως την ξεπεράσει με το γίνει πετρελαιοπαραγωγός χώρα.

Η εταιρεία που προχώρησε στις έρευνες ανακάλυψε ένα υποψήφιο υποθαλάσσιο κοίτασμα με ροή 3514 βαρελιών την ημέρα ενώ οι καλύτερες εκτιμήσεις της εταιρείας κινούνταν στα 1800 βαρέλια την ημέρα, ενώ θα πραγματοποιηθούν και περαιτέρω έρευνες για την επιβεβαίωση των πρώτων αυτών δεδομένων.

Από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος η ιρλανδική οικονομία μπορεί να επωφεληθεί με ένα ποσοστό της τάξης του 25% με 40% από τα κέρδη πώλησης του πετρελαίου που θα προέλθει από τη φορολόγηση τους.