Την πραγματοποίηση πανελλαδικά τριών διήμερων κυλιόμενων απεργιών, στις 20 και 21, 26 και 27 Μαρτίου 2012, καθώς και στις 5 και 6 Απριλίου 2012 αποφάσισε η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων.

Η απόφαση της ολομέλειας θα επικυρωθεί από τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους. Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα οι κατά τόπους σύλλογοι να αποφασίσουν ότι δεν θα ακολουθήσουν την απόφαση της ολομέλειας και να μην συμμετέχουν στις διήμερες κυλιόμενες αποχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγορικός κόσμος αντιδρά σε ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου 4055/2012 για την "δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκειας αυτής" που αφορά στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, καθώς και για το περαιτέρω άνοιγμα των δικηγορικών εταιρειών, κ.λπ.