Στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον.Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και την Αναπτυξιακή Κρήτης - εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Κρήτης.

Η παρουσίαση θα γίνει από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης Νικολακάκη Ελευθέριο και κ. Μαρία Γρυπάρη.