Σε ενημερωτικό δελτίο της με τίτλο «η συντεταγμένη χρεοκοπία της Ελλάδας, η πρώτη μιας αλληλουχίας» η UBS προβλέπει ότι θα υπάρξει πολύ σύντομα και δεύτερη χρεοκοπία της Ελλάδας. Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι θα χρειαστεί να «κουρευτούν» εκ νέου τα ομόλογα που εξέδωσε πρόσφατα το ελληνικό κράτος ενώ στη νέα διαδικασία αναδιάρθρωσης θα πρέπει να συμμετάσχει και ο αποκαλούμενος «επίσημος τομέας».

Το κείμενο το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές - πελάτες της τράπεζας αναφέρει ότι «η καθαρή μείωση του χρέους για την Ελλάδα θα ανέλθει μόλις στα 27 δισ. ευρώ το 2012 αφήνοντας τη χώρα σε ένα δρόμο μη εξυπηρετήσιμου χρέους».

Από το συμπέρασμα αυτό συνάγεται ότι «η πρώτη διόρθωση του ισχύοντος προγράμματος (PSI) αναμένεται εντός του προσεχούς εξαμήνου». Η τράπεζα θυμίζει προηγούμενη έκθεσή της όπου ανέφερε ότι μόνο με «κούρεμα» της τάξης του 70% μπορεί να επανέλθει σε ανεκτά επίπεδα το δανειακό βάρος της Ελλάδας διαπιστώνοντας ότι για το τρέχον έτος η πραγματική «ζημιά» για τους ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων θα περιοριστεί στο 8%.