Στην περικοπή του 70% της κύριας και επικουρικής σύνταξης σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται, αν υπερβαίνει τα 991,20 ευρώ, αν πρόκειται για μισθωτό και πάνω από τα 1.982,40 ευρώ, αν αυτοαπασχολείται, προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Τις ποινές και τα πλαφόν που ισχύουν από φέτος διευκρινίζει εγκύκλιος του ΙΚΑ που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου.


Οι περιορισμοί ισχύουν, και για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος.


Οι ποινές δεν ισχύουν για απασχολούμενους που είναι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, του ΟΓΑ, πολύτεκνους που το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, στους ιπτάμενους χειριστές καθώς και ιπτάμενους συνοδούς και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, (μέχρι τη συμπλήρωση τ
ου 55ου έτους της ηλικίας τους).

zougla.gr