Υυπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Διβάρη, η ένταξη στο Πρόγραμμα του ΥΠΑΤ Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» των έργων:

1. «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Αγίου Σίλα Δ. Ηρακλείου»
2. «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασιτών Δ. Ηρακλείου».

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται σε απάντηση σχετικής ερώτησης που είχε υποβάλει η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κα Μαρία Σκραφνάκη , εγκρίθηκε το ποσό των 500.000 ευρώ για τη βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Αγίου Σίλα και το ποσό των 540.000 ευρώ για την ανάπλαση του συνεκτικού τμήματος των Κάτω Ασιτών.

Σύμφωνα με την κ. Σκραφνάκη, η οποία είχε ασχοληθεί και προωθούσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα παραπάνω έργα, τόσο τα έργα ανάπλασης στις Κάτω Ασίτες, όσο και η βελτίωση του αρδευτικού δικτύου στον Άγιο Σίλα πρόκειται να αναβαθμίσουν τις περιοχές αυτές και να λειτουργήσουν ως αιμοδότης στην τοπική οικονομία, αφού η κατασκευής τους θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας στον Ν. Ηρακλείου.