Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στο Ηράκλειο, αλλά και την παντελή απουσία ελεγκτικών μηχανισμών, που επιτρέπουν την ασυδοσία εκ μέρους των εργοδοτών.

Η μηνυτήρια αναφορά  έχει ως εξής:

"Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Της Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης - Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου με την επωνυμία «ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» που εδρεύει στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του Σωκράτη Βαρδάκη.

Κ Α Τ Α
Παντός υπευθύνου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι τη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση από την κρίση που διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια την βιώνουν οι εργαζόμενοι και μάλιστα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι άνεργοι πρώην εργαζόμενοι στον τομέα αυτό.

Η ανεργία στη χώρα μας έχει ανέλθει σε πρωτοφανή για όλη την Ευρώπη επίπεδα και η επιβίωση των μελών των σωματείων μας στην Ελλάδα και στην Κρήτη ειδικότερα είναι θέμα που μας απασχολεί εντονότατα.
Στα πλαίσια αυτά προσπαθούμε να διευκολύνομε με κάθε τρόπο τη ζωή των συναδέλφων μας και να ελαφρύνομε κατά το δυνατόν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο Νομό μας.

Προβλήματα που αντί να αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω έλλειψης υποδομών και προσωπικού επιδεινώνονται καθημερινά.

Ένα από αυτά τα σοβαρά προβλήματα στο Νομό Ηρακλείου είναι και το θέμα των ελέγχων στις επιχειρήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ Ηρακλείου για την ανασφάλιστη εργασία. Από έρευνα που έκανε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου έχει διαπιστωθεί ότι η ανασφάλιστη και παράνομη απασχόληση υπολογίζεται σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30%.

Για το λόγο αυτό έχομε επιδοθεί τον τελευταίο χρόνο σε σειρά διαμαρτυριών προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, τη Διοίκηση του ΙΚΑ αλλά παρά τις υποσχέσεις εδώ και 1 χρόνο περίπου η ειδική υπηρεσία ελέγχων ασφάλισης ΙΚΑ ( ΕΥΠΕΑ - ΙΚΑ) παραμένει ανενεργή με αποτέλεσμα να βιώνουμε εργασιακή ζούγκλα.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί αγανάκτηση και τεράστια προβλήματα και επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και την απασχόληση. Η έλλειψη ελέγχων λόγω της αδρανοποίησης της ΕΥΠΕΑ δημιουργεί απαράδεκτη κατάσταση στην αγορά εργασίας, καταστρατηγούνται και τα ελάχιστα δικαιώματα που παρέμειναν στους εργαζόμενους δηλαδή η ασφαλιστική τους κάλυψη για την εργασία που παρέχουν.

Η αδιαφορία και η παράλειψη της Διοίκησης του ΙΚΑ, μετά τα συνεχή διαβήματά να στελεχώσει την μοναδική υπηρεσία ελέγχων οδηγεί στη «μαύρη» εργασία άλλων εποχών και στην εισφοροδιαφυγή με ότι αυτό συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία, δείχνει σκοπιμότητα και ανικανότητα να λειτουργήσει επιτέλους αυτό το κράτος.

Μετά τα ανωτέρω είναι φανερή η αναγκαιότητα

· Ενεργοποίησης και άμεσης στελέχωση της υπηρεσίας ελεγκτικού μηχανισμού ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ .
· Εκσυγχρονισμός της Επιθεώρησης Εργασίας και πρόβλεψη στο νόμο για στελέχωση της με προσλήψεις ή μετατάξεις.
· Λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού μικτών κλιμακίων (Σ. ΕΠ.Ε - ΙΚΑ ) σε εικοσιτετράωρη βάση.

Ενέργειες για τις οποίες ουδείς εκ των όσων οφείλουν να τις πράξουν δεν ενδιαφέρεται

Επειδή η παράλειψη της λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας αποτελεί παράβαση καθήκοντος, αφού όσοι είναι αρμόδιοι προς τούτο δεν φροντίζουν τα συμφέροντα του κράτους, των ασφαλιστικών ταμείων, των ασφαλισμένων αλλά και των πολιτών γενικότερα.

Επειδή όλα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι δεν συνάδουν με το συμφέρον των ασφαλισμένων και των εν δυνάμει ασφαλισμένων του ΙΚΑ Ηρακλείου και τους οποίους εκπροσωπούμε

Επειδή μεταξύ των σκοπών του ΕΚΗ , σε συνδυασμό και με τον θεσμικό του ρόλο και σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού του είναι «…… η μελέτη , αντιμετώπιση και προαγωγή των κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του» καθώς και «η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών, οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με τη διεύρυνση της εργατικής νομοθεσίας». Επειδή η πραγματοποίηση των σκοπών του επιτυγχάνεται «Με την καταγγελία και έγκληση στις διοικητικές και δικαστικές αρχές των παραβιάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των οργανισμών ή κανονισμών που αφορούν τα μέλη του ΕΚΗ και τους εργαζόμενους γενικότερα».
Επειδή κατά συνέπεια νομιμοποιούμε στην άσκηση της παρούσας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μας

ΖΗΤΑΜΕ
Να ερευνηθεί η ανωτέρω περίπτωση και να καταλογιστούν ευθύνες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και να διαπιστωθεί η παράβαση καθήκοντος όσων οφείλουν από τη θέση τους ή την ιδιότητά τους να φροντίζουν και να διαφυλάττουν τα συμφέροντα του κράτους, των ασφαλιστικών ταμείων, των ασφαλισμένων αλλά και των πολιτών γενικότερα και δεν το πράττουν.

Να διαταχθούν τα νόμιμα", καταλήγει η μηνυτήρια αναφορά του ΕΚΗ