Αυστηρές συστάσεις σε ό,τι αφορά το ρανελικό στρόντιο, ένα φάρμακο που χορηγείται σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση, απευθύνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (ΕΜΑ). Όπως αναφέρουν οι ειδικοί της Υπηρεσίας, ανασκόπηση όλων των υπαρχόντων στοιχείων σχετικά με το φάρμακο (μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/03/news_detail_001471.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1&jsenabled=true) έδειξε ότι οι γιατροί δεν πρέπει να το συνταγογραφούν σε ασθενείς που πάσχουν από φλεβική θρομβοεμβολή (VTE) ή έχουν ιστορικό της κατάστασης η οποία αφορά τον σχηματισμό θρόμβων στις εν τω βάθει φλέβες.

Οχι σε ασθενείς σε ακινησία

Με βάση την ανάλυσή τους οι επιστήμονες της ΕΜΑ συστήνουν επίσης την αποφυγή χορήγησης του φαρμάκου σε άτομα που βρίσκονται σε παροδική ή μόνιμη ακινησία. Στο κείμενο της Υπηρεσίας αναφέρεται ότι οι ασθενείς που πάσχουν από VTE ή έχουν ιστορικό της πάθησης θα πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό τους τις θεραπευτικές επιλογές τους στο επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού τους.

Το ρανελικό στρόντιο αποτελεί ένα αρκετά δημοφιλές φάρμακο το οποίο έχει φανεί ότι «χτίζει» οστική μάζα σε ασθενείς με οστεοπόρωση ενώ παράλληλα βοηθά στη διατήρηση του υπάρχοντος οστού. Το φάρμακο φαίνεται παράλληλα ότι έχει λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με την αλενδρονάτη, την πιο κοινή θεραπεία που χορηγείται για την οστεοπόρωση και η οποία έχει συνδεθεί με πρόκληση πόνων στο στέρνο.

Στην ανασκόπηση των στοιχείων που πραγματοποίησαν οι ειδικοί της ΕΜΑ αναφέρεται πάντως ότι η ανάλυση σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους του φαρμάκου δείχνει ότι η επίδρασή του είναι θετική για τους περισσότερους ασθενείς.

Πρόκληση δερματικών αντιδράσεων

Η ανασκόπηση αποφασίστηκε μετά τη δημοσίευση γαλλικής μελέτης, σύμφωνα με την οποία μεταξύ Ιανουαρίου 2006 και Μαρτίου 2009 κατεγράφησαν 199 περιπτώσεις εν δυνάμει σοβαρών παρενεργειών του φαρμάκου. Περίπου οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν φλεβική θρομβοεμβολή ενώ το ένα τέταρτο δερματικές αντιδράσεις, όπως σοβαρά εξανθήματα. Στο κείμενό της η ΕΜΑ προειδοποιεί ότι «οι ασθενείς πρέπει να σταματούν άμεσα τη θεραπεία όταν εμφανίζονται συμπτώματα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης, όπως τα δερματικά εξανθήματα. Σε αυτούς τους ασθενείς δεν πρέπει να ξεκινά ξανά η χορήγηση του φαρμάκου».

Εκπρόσωπος της φαρμακευτικής εταιρείας Servier που παρασκευάζει τη θεραπεία Protelos με βάση το ρανελικό στρόντιο ανέφερε ότι η νέα προειδοποίηση είναι ουσιαστικώς μια μικρή προσθήκη σε προηγούμενη προειδοποίηση για το φάρμακο. «Ο επιπλέον κίνδυνος θρομβοεμβολικού επεισοδίου δεν ξεπερνά το 1% σε σύγκριση με αυτόν που αφορούσε την ομάδα ελέγχου» κατέληξε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.