Σε αγώνα δρόμου είναι οι ελληνικές τράπεζες για την κάλυψη των ζημιών από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και τις ανάγκες που προκύπτουν από τα επισφαλή δάνεια.

Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κεφαλαιακής ενίσχυσης, ώστε στο γ΄τρίμηνο ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (core tier 1) να ανέλθει στο 9% και μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2013 το 10%.

Οι τράπεζες πρέπει να καλύψουν ζημίες ύψους 26 δισ. ευρώ από το PSI, ενώ οι επισφάλειες ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ.

Στην έκθεση της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική αναφέρεται ότι οι πιέσεις στο σύστημα εντάθηκαν το 2011 και συνεχίζονται και τους πρώτους μήνες του 2012, καθώς συνεχίστηκε η εκροή καταθέσεων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά (οι οποίες πέρυσι άγγιξαν τα 35 δισ. ευρώ).

Παράλληλα, η ένταση της ύφεσης επέτεινε τη δυσκολία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να εκπληρώνουν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, εξέλιξη που επιδείνωσε την ποιότητα των δανείων σε όλες τις κατηγορίες, ιδίως στα καταναλωτικά δάνεια.

Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων, ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011 σε 14,7%, από 10,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, ενώ εκτιμάται περαιτέρω άνοδός του στο τέλος Δεκεμβρίου 2011.

Η ΤτΕ θεωρεί ότι το 2012 θα αποτελέσει χρονιά ορόσημο για τη φυσιογνωμία του τραπεζικού συστήματος, καθώς οι τράπεζες θα κληθούν να προχωρήσουν σε πλήρη επαναπροσδιορισμό των επιχειρησιακών τους σχεδίων, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες προκλήσεις που δημιουργεί η ύφεση και να προβούν σε σημαντικού ύψους ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι με την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη βελτίωση των δυνατοτήτων των τραπεζών να προσελκύσουν αποταμιευτικούς πόρους και να αντλήσουν ρευστά διαθέσιμα από τις αγορές, θα υπάρξει ευνοϊκότερη εξέλιξη στην προσφορά νέων δανείων.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 2,76 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 76,16 δισ. ευρώ.

Η παροχή έκτακτης χρηματοδότησης στις τράπεζες από την ΤτΕ μέσω του μηχανισμού ELA μειώθηκε στα 38,03 δισ. ευρώ, από 42,85 το Νοέμβριο.

 

in.gr