Εντείνει ο Δήμος Ηρακλείου τις δράσεις του για την βοήθεια πολιτών και οικογενειών που έχουν έλλειψη βασικών ειδών, κυρίως πρώτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται η τράπεζα προσφοράς αλληλεγγύης, μια πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτύου υποστήριξης ανθρώπων που πλήττονται απο την οικονομική κρίση και την ύφεση.

 Έτσι με στόχο την αξιοπρεπή  διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους ξεκινά η συγκεκριμένη προσπάθεια αφού όμως πρώτα η Δ/νση κοινωνικής Ανάπτυξης έχει καταγράψει το μέγεθος των αναγκών  . 

Στόχος της προσπάθειας είναι και η ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αφού οι προσφορές όλων σε τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα είναι απαραίτητες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Εκείνο το οποίο τονίζεται απο την πλευρά του Δήμου είναι πως τα προϊόντα που θα προσφέρουν οι ιδιώτες θα καταλήγουν σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η τράπεζα προσφοράς αλληλεγγύης τεχνικά αποτελεί ένα λογισμικό πρόγραμμα/ πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διαχειρίζεται ένας κεντρικός διαχειριστής και θα εξυπηρετεί δυο στόχους: την κάλυψη των πολιτών στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, που βρίσκονται σε έκτακτη ή μόνιμη ανάγκη και την αξιοποίηση εθελοντών – παρόχων προσφορών. 

Θα λειτουργούν δυο βάσεις δεδομένων στη φιλοσοφία της προσφοράς και της ζήτησης. Η μια βάση θα αφορά τον «πάροχο» και η άλλη τον «ωφελούμενο». Η κάθε βάση θα περιλαμβάνει και μια φόρμα όπου θα συμπληρώνονται τα στοιχεία. Στη Βάση που αφορά τον πάροχο θα συμπληρώνεται έντυπο/φόρμα με  τα στοιχεία του, την προσφορά του (σε χρήμα, σε είδος, σε υπηρεσία, σε θέσεις εργασίας κ.α.) και τη χρονική διάρκεια ή/και τη συχνότητα της προσφοράς του.

Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή και θα  βρίσκεται στη διεύθυνσηwww.prosfora.net.gr.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας  προσφορά αλληλεγγύης θα γίνεται δεκτή : Με email στο  [email protected] Με fax στο 2810 317368

Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας για την υλοποίησης της τράπεζας προσφοράς αλληλεγγύης έγινε σήμερα απο την αρμόδια Αντιδήμαρχο Δέσποινα Συγγελάκη, στη Λότζια.