Με την ολοκλήρωση του PSI και την ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης κλείνει ένας πρώτος κύκλος ενεργειών που έχει στόχο να δρομολογήσει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής προσαρμογής, την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και τη σταδιακή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, η οικονομία εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε υφεσιακή τροχιά και το 2012 με όλες τις αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, στα εισοδήματα και στο επίπεδο διαβίωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Η ανάγκη ενεργοποίησης των μηχανισμών ανάπτυξης είναι σήμερα κάτι περισσότερο από επιτακτική.

Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα Πειραιώς σχεδίασε και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επενδύσεων με συνδυασμό ιδιωτικών κεφαλαίων, κοινοτικών πόρων και χρηματοδοτήσεων. Το ύψος των κεφαλαίων αυτών μαζί με την τραπεζική χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέσα στην επόμενη 5ετία σε €1,6 δις (0,8% του ΑΕΠ).

Στα πλαίσια αυτά η Τράπεζα Πειραιώς οργανώνει αναπτυξιακό Fund που σε πρώτη φάση θα συγκεντρώσει €100 εκατ με τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα των επενδύσεων περιλαμβάνει:

1. Τον εκσυγχρονισμό δικτύων και υποδομών 26 Βιομηχανικών Περιοχών σε όλη τη χώρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη προσέλκυση νέων επενδυτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

2. Τη δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Πάρκων με ενεργειακά αποδοτικές υποδομές για την εγκατάσταση επιχειρήσεων με δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον στα πρότυπα των Eco-Industrial Parks.

3. Επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με έμφαση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και σταθμούς βιομάζας και βιοαερίου.

4. Τη δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας.

5. Ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Επιχειρηματικά Πάρκα (ΟΠΕΠ) μικρής και βιώσιμης κλίμακας σε νησιά, εφαρμόζοντας αναπτυξιακά πρότυπα για τη διασφάλιση της ενεργειακής τους αυτονομίας από ανανεώσιμες πηγές, την επάρκεια υδάτινων πόρων μέσω αφαλάτωσης, την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή προϊόντων υδροπονικών καλλιεργειών σε ηλιακά θερμοκήπια.

Το επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, θα τονώσει τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια, καθώς εκτιμάται ότι 1.000 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενταχθούν σε Επιχειρηματικά Πάρκα και θα δημιουργηθούν 15.000 νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα 5 χρόνια.