Ξεκίνησαν ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τα έργα υπερχείλισης στο Φράγμα Ποταμών έξω από το Ρέθυμνο και μέχρι στιγμής διεξάγονται ομαλά.

Ειδικά κλιμάκια του Ο.Α.ΔΥ.Κ. παρακολουθούν τις εισροές νερού στον ταμιευτήρα και ελέγχουν την λειτουργία του υπερχειλιστή και της λεκάνης ηρεμίας του, μέσω της οποίας διοχετεύονται τα νερά στον ρού του ποταμού.

Οδηγίες προς τους αυτοκινητιστές

Εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εκτροπής της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται από και προς τους Αποστόλους, αυτή θα πραγματοποιηθεί πάνω από την στέψη του φράγματος, όπως και πέρυσι.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των συνεργείων του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και να ακολουθούν την σήμανση που θα τοποθετηθεί αν κριθεί απαραίτητο (έντονες καταιγίδες, μεγάλη ροή υπερχειλιστή, μπάζωμα τεχνικού διάβασης, κλπ.).