Αύξηση 4,9% παρουσίασε ο Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) του μηνός Ιανουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2010, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 είχε σημειωθεί αύξηση 2,3%.

Ο Εν. ΔΤΚ κατά το μήνα Ιανουάριο 2011, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2010, παρουσίασε μείωση 1,0%, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Εν. ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 10 – Ιανουαρίου 11, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 09 – Ιανουαρίου 10, παρουσίασε αύξηση 4,9%, έναντι αύξησης 1,4%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

capital.gr