Όργιο παρανομιών στις προμήθειες, στα έργα αλλά και στη μισθοδοσία του Δημοσίου, διαπιστώνει στην Ετήσια Έκθεση που κατέθεσε στη Βουλή το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όπως αναφέρει το Μέγκα, είναι ενδεικτικό ότι από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, επιστράφηκαν, ως παράνομα, εντάλματα για δαπάνες 658 εκατομμυρίων ευρώ!

Μάλιστα, οι πραγματικές πληρωμές του Δημοσίου ξεπέρασαν τα 146 δισεκατομμύρια ευρώ, αποκλίνοντας έτσι κατά 47,47% σε σχέση με τους στόχους του Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Έκθεση που αφορά στο οικονομικό έτος 2009, και αριθμεί 440 σελίδες για μια ακόμα χρονιά η απευθείας ανάθεση συμβάσεων και όχι η διενέργεια διαγωνισμού ήταν το σημαντικότερο εύρημα στο πεδίο των προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Παράλληλα, ακολουθήθηκε πολλές φορές η μέθοδος της κατάτμησης των συμβάσεων προς αποφυγήν διαγωνισμού, όπως επίσης η παράταση των συμβάσεων χωρίς να προβλέπεται αυτό από το νόμο.

"Ειδικά όσον αφορά στον έλεγχο αποδοχών και λοιπών αμοιβών διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι καταβλήθηκαν έξοδα παράστασης σε αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων για χρονικό διάστημα προγενέστερο της απόφασης Δημάρχου, μισθοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς απολυτήριο λυκείου, ότι γίνονταν προσλήψεις με συμβάσεις έργου που υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ότι καταβάλλονταν επιδόματα μεταπτυχιακών τίτλων χωρίς το σχετικό πτυχίο και οικογενειακά επιδόματα σε μη δικαιούχους, όπως επίσης οδοιπορικά και εκτός έδρας χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά", αναφέρει χαρακτηριστικά το Μέγκα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι "πολλές από τις μη νόμιμες δαπάνες είναι πάγιου χαρακτήρα (μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π.) δηλαδή δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά συνήθως χρονικά διαστήματα και μεταφερόμενες και στα επόμενα οικονομικά έτη και συνεπώς το πραγματικό ύψος των μη νόμιμων δαπανών σε ετήσια βάση, είναι πολύ μεγαλύτερο".