Η αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013 είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης για τον πρωτογενή τομέα, που διοργανώνει την Παρασκευή 23 Μαρτίου ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 7:00μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου στο Αρκαλοχώρι, είναι ο Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σπύρος Δανέλλης και ο Διευθυντής Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης, κ. Ζαχαρίας Σωμαράς.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σχετικά με τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την ισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου με τη στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αξιοποίηση των τοπικών αγορών, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε μια σειρά από καίρια ζητήματα που σχετίζονται με το μέλλον και την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα όπως:

• Τι θα καλλιεργήσουμε; Παλιές ή νέες Καλλιέργειες;

• Τι θα γίνει με την εμπορία των αγροτικών προϊόντων;

• Θα υπάρχει όριο ασφαλείας στις τιμές;

• Πώς θα δίνονται οι επιδοτήσεις από το 2013 και μετά;

• Ποιοι είναι οι ενεργοί αγρότες που θα παίρνουν την επιδότηση;

• Θα στηριχθούν οι νέοι αγρότες για τα 5 πρώτα χρόνια, όπως
προτείνεται και με ποια διαδικασία;

• Τι θα γίνει με τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών;

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας για την πληροφόρηση, συνεχή επιμόρφωση και παροχή εφοδίων με σύγχρονες γνώσεις και τεχνικές για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην περιοχή.