Μειωμένο κατά 53% εμφανίζεται σε ετήσια βάση το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο δίμηνο του έτους, χάρη κυρίως στις αυξημένες εισροές κοινοτικών πόρων.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ανήλθε σε 495 εκατ. ευρώ και το πρωτογενές αποτέλεσμα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 367 εκατ. ευρώ, έναντι στόχων ελλείμματος 879 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 22 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο ανήλθε σε 9.258 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένα έναντι του στόχου (9.239 εκατ. ευρώ) κατά 19 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κυρίως εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση) διαμορφώθηκαν σε 1.191 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Υστέρηση εσόδων

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.067 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 232 εκατ. συγκριτικά με το στόχο (8.299 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

H ως άνω υστέρηση οφείλεται, εξηγεί το υπουργείο Οικονομικών, στη μείωση των εσόδων του ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, λόγω μεγαλύτερης της αναμενόμενης μείωσης στην κατανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων, και κυρίως της βενζίνης, και στη μείωση των εσόδων από το ΦΠΑ, εξαιτίας του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης.

Η μείωση των εσόδων προ επιστροφών του τακτικού προϋπολογισμού που παρατηρήθηκε κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αποδίδεται από το ΥΠΟΙΚ κυρίως στη μείωση των εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους λόγω της λήξης της έκτακτης εισφοράς σε κερδοφόρες επιχειρήσεις που είχε επιβληθεί το 2011 και στη μείωση των εσόδων από φόρους συναλλαγών (κυρίως ΦΠΑ).

Εντούτοις, προσθέτει το υπουργείο Οικονομικών, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων, καθώς και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.

Συγκράτηση δαπανών

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο ανήλθαν στα 9.753 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 365 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (10.118 εκατ. ευρώ), και αυξημένες κατά 145,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η εξέλιξη αυτή, επισημαίνει το ΥΠΟΙΚ, είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 209,2 εκατ. ευρώ και της μείωσης των δαπανών του ΠΔΕ κατά 63,6 εκατ. ευρώ.

Οι κύριοι λόγοι της αύξησης των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού είναι:

• Η υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών κατά 299 εκατ. ευρώ που οφείλεται στην αύξηση δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 774 εκατ. ευρώ και ιδιαίτερα της επιχορήγησης στο ΙΚΑ κατά 619 εκατ. ευρώ με σκοπό την αναπλήρωση της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

• Η αύξηση των δαπανών για πληρωμή τόκων (σε καθαρή βάση) κατά 3 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω αυξήσεις, προσθέτει το υπουργείο Οικονομικών, υπερκάλυψαν τη σημαντική μείωση των υπολοίπων κατηγοριών των δαπανών κατά 568 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, που προέκυψε μετά τον εξορθολογισμό της καταναλωτικής και μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στον κρατικό προϋπολογισμό και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας.