Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+2009 με τίτλο «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (WASTE-C-CONTROL)», διοργανώνει  εσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Πέμπτη 22 Μαρτίου και ώρα 18.00.

Θέμα της Εσπερίδας «Waste-C-Control»

«Επιλογές Διαχείρισης Απορριμμάτων για έλεγχο των αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου»

Πρόγραμμα Εσπερίδας

1.Εγγραφές/έναρξη

2.Χαιρετισμός εκπροσώπων Δήμου/Φορέων

3.Χαιρετισμός εκπροσώπου ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) κ Θ. Μυλωνάκη, Πρόεδρος Δ.Σ.

4.Εισαγωγή-συντονισμός  κ Ελ. Κοπάσης, Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ

5.Κλιματική αλλαγή και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου  από χώρους διάθεσης  απορριμμάτων                         κ Μιχ. Λαζαρίδης, Καθηγητής Π.Κ.

6.Παρουσίαση έργου Waste-C-Control LIFE  κ Γκάργκουλας/κ Σκουλάξινου ΕΠΕΜ

7.Παρουσίαση Τοπικού Σχεδίου Δράσης               κ Πατεράκης/κ Τσαμουτσόγλου ΔΕΔΙΣΑ

8.Ερωτήσεις/Συζήτηση