Τα νέα προϊόντα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) και τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στην ΕΧΑΕ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο στις 20 Μαρτίου 2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας και των φοιτητών από στελέχη του Ομίλου ΕΧΑΕ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό του καθηγητή του Πανεπιστημίου, κ. Κώστα Συριόπουλου, ο οποίος συνέβαλλε αποτελεσματικά στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, ήταν:

-Τα νέα προϊόντα του ΧΑ και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης φοιτητών στην ΕΧΑΕ

-Σύγχρονο εργαλείο για επενδύσεις σε ξένες αγορές. Δίκτυο υπηρεσιών: Χ- ΝΕΤ

-Εταιρική Διακυβέρνηση Κανονιστική Συμμόρφωση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Προϋποθέσεις και εργαλεία για μία αειφόρο ανάπτυξη σε αγορά και επιχείρηση

Ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια, έχει θέσει σαν στόχο, μέσω συστηματικών επαφών με τους υπευθύνους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τη θεμελίωση συστηματικής και μακρόχρονης συνεργασίας η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο, στη δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται και από τις δυο πλευρές.