Υποχρεωτική θα γίνει από την 1η Απριλίου η πληρωμνή, μέσω τραπεζών, των αποδοχών και των εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο ρύθμισης που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και θα εντάξει σε  ένα από τα πολυνομοσχέδια που θα κατατεθούν στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Με την υποχρεωτική καταβολή μισθών και εισφορών μέσω των τραπεζών θα μπορεί να ελέγχεται αν αποδίδονται οι εισφορές που αντιστοιχούν στους μισθούς που καταβάλλονται.

Επιπλέον, για τους εργοδότες που είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, θα προβλέπεται μείωση αυτών των εισφορών κατά 5%.

Η μείωση αυτή θα δίνεται υπό τη μορφή έκπτωσης στο τέλος κάθε εξαμήνου, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας.