Την αποχώρηση του Δήμου Χανίων από τον «Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης» (ΕΣΔΑΚ) αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Χανίων, εν όψει και της δημιουργίας ενός Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Όπως τονίζεται στην εισήγηση του αντιδημάρχου Χανίων κ.Κώστα Πρωτοπαπαδάκη «επειδή η ετήσια υποχρεωτική εισφορά του #ήμου Χανίων, η οποία ανέρχεται σε 0,23% επί των τακτικών εσόδων του, επιβαρύνει υπέρμετρα τον προϋπολογισμό του, δεδομένου ότι δεν έχουμε καμιά αξιόλογη

υπηρεσία από τον ως άνω σύνδεσμο. Εισηγούμαι να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων περί μη ορισμού εκπροσώπων για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων)».

Το δημοτικό συμβούλιο Χανίων, με μια ψήφο κατά, αποφάσισε τα εξής :

«1) Τον μη ορισμό αντιπροσώπων για την εκλογή του νέου Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης) και να κινηθεί η διαδικασία για την αποχώρηση από αυτόν.

2) Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τον κ. Δήμαρχο ως πρόεδρο, τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Κων/νο Πρωτοπαπαδάκη, ως Αντιπρόεδρο, τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Κεμεσίδη και τη νομική σύμβουλο
του Δήμου Χανίων κ. Αγγελική Χατζάκη, η οποία θα διερευνήσει τα θέματα που σχετίζονται με τους ΦΟΔΣΑ της Κρήτης και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο, σχετικό με το θέμα.»

Υπενθυμίζεται πως η διαχείριση των απορριμμάτων στα Χανιά γίνεται εδώ και χρόνια από την Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ), η οποία λειτουργεί ως ΦΟΔΣΑ και διαχειρίζεται το μοναδικό «εργοστάσιο» επεξεργασίας απορριμμάτων που υπάρχει στην Κρήτη.

Όμως, με την υπ΄ αριθμ. 3363/17-2-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης έγινε η σύσταση Ενιαίου Συνδέσμου Απορριμμάτων ΟΤΑ Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), στον οποίο είχαν ενταχθεί οι πρώην δήμοι του Ν.Χανίων, Ακρωτηρίου,Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου, Ν.Κυδωνίας,Σούδας και Χανίων, οι οποίοι συνενώθηκαν στον νέο Δήμο Χανίων.

Όμως ο ΕΣΔΑΚ δεν είχε – ούτε έχει – δραστηριότητες σε περιοχές πλην του Ηρακλείου και έτσι δεν υπάρχει λόγος παραμονής του Δήμου Χανίων στον Σύνδεσμο.