Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στη βάση μιας στοχευμένης πολιτικής χρηματοδότησης στις Περιφέρειες με μια σειρά έργων που σχετίζονται με την προστασία, την αναβάθμιση και την ορθολογική διαχείριση του Περιβάλλοντος, πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα το πρωί στην αίθουσα «Καστελάκη» του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου ημερίδα με θέμα:

«Πορεία υλοποίησης των δράσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια της Κρήτης - Νέες ευκαιρίες για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος στις Περιφέρειες», παρουσία του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος κ. Αστέριου Χατζηπαραδείση.

Παρευρισκόμενοι:

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιος Καρούντζος, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Αυγενάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Νικήτας Δολαψάκης , Δήμαρχοι του νομού, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Αναπτυξιακές Εταιρίες, Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Περιοχών NATURA Διευθύνσεις Δασών, Πρυτανικές Αρχές, Διοικητές Νοσοκομείων, Επιμελητήρια, Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε έργα ανάπλασης Περιβάλλοντος και άλλοι Φορείς που μελλοντικά θα συμμετάσχουν στις νέες Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Κρήτης.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιος Καρούντζος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Νικήτας Δολαψάκης.

Παρουσιάσεις - Θεματικές

Παρουσίαση για τις γενικότερες δράσεις και πολιτικές στον τομέα των υδάτων και στα θέματα των δικτύων έκανε ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης , Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Στη συνάντηση συμμετείχε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), όπου ο Πρόεδρος κ. Σανταμούρης παρουσίασε τις νέες πολιτικές στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Χτίζοντας το Μέλλον» και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 όπου η Προϊσταμένη κα Κασωτάκη κατάδειξε τις Δράσεις για τον τομέα του Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και δράσεις εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Έχει ως κύρια επιδίωξη την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.