Το δάνειο “Τ Φωτοβολταϊκές Λύσεις” για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από ιδιώτες προσφέρει η T Bank συμβάλλοντας στις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με το «T Φωτοβολταϊκές Λύσεις», ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην στέγη ή την ταράτσα του σπιτιού του, επένδυση που μπορεί να του εξασφαλίσει ένα σημαντικό ετήσιο εισόδημα.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω τοκοχρεωλυτικού δάνειου και καλύπτει έως και το 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης των Φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς επίσης και το κόστος σύνδεσης ΔΕΗ, με διάρκεια αποπληρωμής έως και 20 έτη.

www.capital.gr