Υποχρεωτική θα γίνει από την 1η Απριλίου η πληρωμή, μέσω τραπεζών, των αποδοχών και των εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο ρύθμισης που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και την οποία θα εντάξει σε ένα από τα πολυνομοσχέδια που θα κατατεθούν στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

 Επιπλέον, για τους εργοδότες που είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, θα προβλέπεται μείωση αυτών των εισφορών κατά 5%.