Τα πάντα φαίνεται να σαρώνει στο διάβα του το νέο σχέδιο νόμου καθώς και η αγορά άρτου μετά από μια μακροχρόνια διαμάχη, δεν μένει δίχως να υπάρξει παρέμβαση.

Πιο συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη τροποποίηση του ν. 3526/2007 επέρχεται πλήρης απελευθέρωση της αρτοποιητικής διαδικασίας των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας. Πρόκειται για το γνωστό bake off ένα θέμα που αρκετές φορές στο παρελθόν δημιούργησε αντεγκλήσεις μεταξύ σούπερ μάρκετ και μικρών αρτοποιών. Μάλιστα αρκετές ηγεσίες των διάσπαρτων και χιλιάδων αρτοποιών είχαν απειλήσει πολιτικές ηγεσίες με «μαύρο» εάν τολμούσαν να θίξουν αυτό το κεκτημένο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως με το ν. 3526/2007 για πρώτη φορά, τέθηκαν απαιτήσεις για τους χώρους που πρέπει να διαθέτουν οι εγκαταστάσεις ψησίματος άρτου. Με το άρθρο 15 του ν. 3853/2010 τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 3526/2007 και συγκεκριμένα και όσον αφορά την αποκλιμάκωση της απαιτούμενης επιφάνειας της εγκατάστασης για να ψήνεται άρτος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο εκτίμησε ότι αυτή η μείωση δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας και απεύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα λόγω δημιουργίας, με την ισχύουσα νομοθεσία, εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία και στο εμπόριο των εν λόγω προϊόντων. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας απάντησης της χώρας μας στην αιτιολογημένη γνώμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την κίνηση διαδικασίας για παράβαση του κοινοτικού δικαίου, με άσκηση προσφυγής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, και προκειμένου να αποφευχθεί η καταδίκη της Ελλάδος από το ΔΕΕ, προτείνεται η ρύθμιση του παρόντος άρθρου με την οποία εναρμονίζεται το ελληνικό δίκαιο με τις επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας.

(protothema.gr)