Το διεθνές οικονομικό περιοδικό «Global Finance» ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου ως τον καλύτερο τραπεζικό οργανισμό της Κύπρου στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών των βραβείων «World’s Best Banks».

Η νέα διεθνής βράβευση της Τράπεζας Κύπρου έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού «World’s Best Banks Awards 2012», ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό.

Νικητές των φετινών βραβείων ήταν οι τράπεζες που κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους σε ανταγωνιστικές αγορές, επιτυγχάνοντας ενισχυμένα αποτελέσματα και θέτοντας παράλληλα, τις βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες.

Η επιλογή των καλύτερων τραπεζικών οργανισμών σε 27 χώρες, έγινε από τη συντακτική ομάδα του «Global Finance», σε στενή συνεργασία με ομάδα τραπεζιτών, οικονομικών αναλυτών και άλλων στελεχών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα.

Εξετάστηκε αριθμός αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική κάλυψη, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και ο σχεδιασμός και η προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Με τη βράβευση αυτή, η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε ακόμη μια διεθνή αναγνώριση η οποία δικαιώνει τις στρατηγικές επιλογές της.