Το 2011 η Ελλάδα δέχθηκε 9.310 αιτήσεις ασύλου από μετανάστες, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από το Πακιστάν κατά 25%, την Γεωργία κατά 12% και το Αφγανιστάν κατά 7%.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat εξετάστηκαν συνολικά 8.670 αιτήσεις ασύλου, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 180 και απορρίφθηκαν οι 8.490.

Την ίδια χρονιά, στην ΕΕ υποβλήθηκαν συνολικά 301.000 αιτήσεις ασύλου, έναντι 259.000 το 2010, οι οποίοι προέρχονταν, κυρίως από το Αφγανιστάν κατά 8%, την Ρωσία κατά 6%, το Πακιστάν, το Ιράκ και την Σερβία κατά 5%. Εξετάστηκαν, συνολικά 237.365 περιπτώσεις, εκ των οποίων απορρίφθηκε το 75%, δηλαδή177.900 αιτήσεις.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι χώρες που δέχθηκαν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου είναι η Γαλλία με 56.300 αιτήσεις, η Γερμανία με 53.300 αιτήσεις, η Ιταλία με 34.100, το Βέλγιο με 31.900, η Σουηδία με 29.700, η Μ. Βρετανία με 26.400, η Ολλανδία με 14.600, η Αυστρία με 14.400, η Ελλάδα με 9.310 και η Πολωνία με 6.900.

Όσον αφορά τις αιτήσεις σε σύγκριση με τον πληθυσμό της κάθε χώρας, τις περισσότερες δέχθηκε η Μάλτα, 4.500 αιτήσεις, και ακολουθούν το Λουξεμβούργο με 4.200, η Σουηδία με 3.200, το Βέλγιο με 2.900, η Κύπρος με 2.200, η Αυστρία με 1.715, η Ολλανδία με 875, η Γαλλία με 865 και η Ελλάδα με 820.