Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERAMERICAN έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τον τίτλο «Πράξεις Ζωής», στο οποίο περιλαμβάνεται και η πόλη των Χανίων.

Στον άξονα «Εκπαίδευση για την Αντιμετώπιση Κινδύνων» εντάσσονται ενέργειες εκπαιδευτικού περιεχομένου που αφορούν στην Κυκλοφοριακή Αγωγή. Στόχος είναι η συμβολή στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που αποτελούν ένα τεράστιο εθνικό πρόβλημα.

Στα Χανιά ο Όμιλος, με τη συνεργασία του Δήμου Χανίων, οργανώνει 2ημερίδα Οδικής Συμπεριφοράς με τίτλο «Υπεύθυνη Οδήγηση. Μονόδρομος στη ζωή σου», με τη συνεργασία του γνωστού οδηγού αγώνων Ιαβέρη.
Ειδικότερα για την πόλη των Χανίων, και της ευρύτερης περιοχής, το πρόγραμμα έχει αναλυτικά ως εξής:

- Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012 και ώρα 7 μ.μ.
Κεντρική Ομιλία Ιαβέρη (Ξενοδοχείο Akali, Κισσάμου 55, Χανιά)

- Κυριακή, 1 Απριλίου 2012 και ώρα 11 π.μ.
Πρακτική Επίδειξη στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων