Χρηματικό στόχο είσπραξης θα έχει κάθε ένας από τους νέους ελεγκτές-ράμπο του ΥΠΟΙΚ. Θα υπογράφει οκτάμηνο συμβόλαιο επίτευξης του στόχου και αν δεν τα καταφέρνει θα χάνει τη θέση του. Αυτό προβλέπουν τα ψιλά γράμματα της μνημονιακής δέσμευσης για τον ορισμό 1.000 νέων ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων.

To Capital.gr παρουσιάζει τον τρόπο που θα λειτουργούν οι νέοι ελεγκτές ο αριθμός των οποίων θα ανέλθει συνολικά στους 2.000, με τους 1.000 να απασχολούνται στην  Αττική και τους υπόλοιπους στην περιφέρεια. Ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν οι νέοι ελεγκτές δεν θα έχει καμιά σχέση με τον τρόπο που λειτουργούσαν έως τώρα οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως εξηγεί στέλεχος του ΥΠΟΙΚ, οι υφιστάμενοι ελεγκτές διενεργούν φορολογικούς ελέγχους, διαπιστώνουν φορολογικές παραβάσεις και στη συνέχεια βεβαιώνουν φόρους. Κατόπιν αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες είσπραξης του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να εισπράξουν τους φόρους που βεβαιώθηκαν από το φορολογούμενο ή την επιχείρηση που εντοπίσθηκε να έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. «Το σχήμα αυτό οδήγησε στη σημερινή κατάσταση του ωκεανού των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 42 δισ. ευρώ προς το δημόσιο, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ», λέει  ο ίδιος παράγοντας του ΥΠΟΙΚ.

Οι νέοι ελεγκτές θα λειτουργούν αντίστροφα. Θα κάνουν από το γραφείο έναν αρχικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν μια επιχείρηση που πρόκειται να ελεγχθεί διαθέτει φοροδοτική ικανότητα, περιουσιακά στοιχεία και άλλες πηγές εισοδήματος που μπορούν να δεσμευτούν για την πληρωμή των φόρων και των προστίμων που θα βεβαιωθούν κατά το φορολογικό έλεγχο. Αν διαθέτει κάποια ή όλα από τα παραπάνω ο έλεγχος θα προχωρά. Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα και εφόσον δεν τους πληρώνει ο φορολογούμενος ή η επιχείρηση τότε θα γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες κατάσχεση εισοδημάτων, καταθέσεων και απαιτήσεων από τρίτους.

Στέλεχος του ΥΠΟΙΚ αναφέρει ενδεικτικά μερικά από τα στοιχεία που θα βάζουν μια υπό έλεγχο επιχείρηση στις πρώτες θέσεις της λίστας του φορολογικού ελέγχου: ακίνητη περιουσία, σημαντικά ποσά σε ρευστό στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, σημαντικές και ασφαλείας απαιτήσεις σε χρήμα από τρίτους, όπως είναι οι πελάτες της. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων θα «μετράνε» στοιχεία όπως η αξίας της ακίνητης περιουσίας, το εισόδημα από ακίνητα, οι κινητές αξίες  (μετοχές κλπ) και οι τραπεζικές καταθέσεις. 

Το μέτρο που «θα κάνει θραύση» όταν αναλάβουν δράση οι νέοι ελεγκτές θα είναι οι κατασχέσεις «εις χείρας τρίτων», δηλαδή τραπεζικών καταθέσεων, ενοικίων και απαιτήσεων από πελάτες. Οι ελεγκτές θα υπογράψουν συμβόλαιο διάρκειας οκτώ μηνών με το οποίο θα δεσμεύονται να επιτύχουν συγκεκριμένο εισπρακτικό στόχο, δηλαδή ένα συγκεκριμένο ποσό. Αν δεν επιτυγχάνουν το στόχο τότε θα χάνουν τη θέση του ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων.