Θετικά σχόλια προκάλεσε η άμεση ενέργεια του αντιδημάρχου Μ. Κεμεσιδη, σε εφαρμογή της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, να κλείσει την παράνομη είσοδο του καταστήματος Jumbo στα Χανιά.

Βέβαια πολλά είναι και τα σχόλια απο την πλευρά των εργαζομένων στο κατάστημα, που ανησυχούν μήπως η κίνηση αυτή έχει επιπτώσεις στην δουλειά τους.

Απο την άλλη, απορίας άξιο είναι το γιατί δεν είχε γίνει η κινηση αυτη τόσα χρόνια απο τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, αλλά και πως εξ αρχής όταν άνοιξε το κατάστημα επιτράπηκε η δημιουργία της παράνομης οδικής σύνδεσης στην παλιά εθνική οδό.

Γ.Σ.