Οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης δικαιούνται να απορρίπτουν ως εξασφαλίσεις τα τραπεζικά ομόλογα που τελούν υπό την εγγύηση των κυβερνήσεων της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΚΤ.

«Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να δέχονται ως εξασφαλίσεις για πιστωτικές πράξεις του ευρωσυστήματος, επιλέξιμα τραπεζικά ομόλογα εγγυημένα από κράτος-μέλος που υπόκειται σε πρόγραμμα στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ.

Όπως σημειώνει το Reuters, η κίνηση ερμηνεύεται ως σαφής απόπειρα να κατευναστούν οι ανησυχίες κυρίως της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας Bundesbank για την «επιείκεια» της ΕΚΤ απέναντι στο τι δέχεται ως εγγυήσεις, πολιτική που, για τους επικριτές της, έχει εκθέσει υπέρμετρα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ρίσκο.