Αιτήσεις για το πρόγραμμα διανομής τροφίμων (μακαρόνια μακριά νούμερο 6, κριθαράκι, κριθαράκι κοφτό μακαρόνι, ρύζι, φέτα, γραβιέρα, λάδι) δέχεται η 4η δημοτική κοινότητα σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σύλλογο Άγιο Ιωάννη  Ελεήμονα στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο εποπτεύεται από το σύλλογο.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τη Μ. Τρίτη 10 Απριλίου στα γραφεία της 4ης δημοτικής κοινότητας που βρίσκονται στην Θέμου Κορνάρου 15 και Μεγ. Αλεξάνδρου γωνία.

Οι προϋποθέσεις:

Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ, για το ζευγάρι και προσαύξηση 30% για κάθε ανήλικο παιδί.

Αντί εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας δεκτό για όσους δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση γίνεται υπεύθυνη δήλωση εφορίας που αναφέρει ότι δεν υποχρεούται σε κατάθεση φορολογικής δήλωσης.

Τα δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας έτους 2011 (φωτοτυπία).

2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία).

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από εμάς για όσους έχουν μερίδα οικογενειακή στο Δήμο Ηρακλείου).

4. Αίτηση προς τον σύλλογο.

Επιβάρυνση των ενδιαφερομένων με πέντε (5) ευρώ για την πληρωμή των ψυγείων αποθήκευσης και μεταφοράς των τροφίμων.

Θα εκδίδεται απόδειξη με την κατάθεση.