Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 και ώρα 7.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Οργάνωση Άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

Εκμίσθωση χώρου στάθμευσης ανατολικά του Δημαρχείου Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο Μύρτο Ιεράπετρας Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου στο Μουσουλμανικό Τζαμί» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη: «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Ιεράπετρας» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

Έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού (4ου τριμήνου 2011) Εισηγητής: κ Λαθουράκης

Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση δαπάνης μετακίνησης Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

Καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α΄ κατανομή 2012) Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

Μίσθωση οικοπέδου στη Γρα Λυγιά για στάθμευση οχημάτων Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

Μίσθωση κτιρίου για τη φύλαξη αρχαιολογικών ευρημάτων περιοχής Ιεράπετρας Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

Καθαρισμός νήσου Χρυσής –τουριστικής περιόδου Εισηγητής: κ. Κατρίνης

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων Δήμου» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

Τροποποίηση απόφασης 209/2011 Δ.Σ. (επικαιροποίηση Μνημονίου Συνεργασίας) Εισηγητής : κ. Ζαχαρενάκης

Έκφραση άποψης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας OSTRIA BEACH δυναμικότητας 655 κλινών (356 υφιστάμενες+299 επέκταση) και αναβάθμιση κατηγορίας από 4**** σε 5***** στη θέση Καθαράδες Ιεράπετρας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ιδιοκτησίας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» Εισηγητής : κ. Ζαφειράκης

Έγκριση Έκθεσης Επιτροπής Εκτίμησης για τη μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς γης σε χρήμα ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ για το έργο «Εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Ιεράπετρας» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

Έγκριση 1ου Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου «Μεταφορά αντλιοστασίου Β.Κ. Μύρτους» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

Έγκριση 1ου Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες Η/Μ στο Β.Κ. Μύρτους» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

Σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΙΘΙΝΩΝ Β΄ΦΑΣΗ» που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Εισηγητής: κ.Ζαφειράκης

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 προκειμένου να εγγραφεί το έργο: «Βελτίωση πεζοδρομίων στον οικισμό Σχινοκαψάλων» Εισηγητής: κ.Ζαφειράκης

Ορισμός μελών Επιτροπής Δημοτικών Υποτροφιών Ιακώβου Μελά Εισηγητής : κ. Ψαρουδάκης

Ανάκληση της με αρ.48/2012 απόφασης Δ.Σ. (Ορισμός Επιτροπής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2012) Εισηγητής : κ. Λαθουράκης

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

Διαγραφή τελών άρδευσης Εισηγητής: κ Ζερβάκης

Παραχώρηση κτιρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Χωριού Εισηγητής: κ.Ψαρουδάκης

Χορήγηση νέων παροχών άρδευσης στην Τ.Κ. Ανατολής Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

Χορήγηση νέων παροχών άρδευσης στην Τ.Κ Αγίου Ιωάννη Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

Χορήγηση νέων παροχών άρδευσης στην Τ.Κ Γδοχίων Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνας Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

Χορήγηση αδειών παραγωγού-πωλητή Λαϊκών Αγορών Εισηγητής : κ. Ζερβάκης