Στην Αθήνα επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα στελέχη της Τρόικα, για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και τις διαδικασίες σύνταξης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016.

Το βάρος θα πέσει στην επισκόπηση των δαπανών Γενικής Κυβέρνησης 2013 - 2014 και ειδικότερα στον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης και στην αποτελεσματικότερη κατανομή των δημοσιονομικών πόρων.