Επίσημο αίτημα προς την νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κ Σαχινίδη υπέβαλλαν οι τραπεζίτες ώστε να παραταθεί για ένα μήνα έως τις 30 Απριλίου το χρονικό περιθώριο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 επιβεβαιώνοντας το www.bankingnews.gr το οποίο αποκάλυψε το θέμα στις 14 Μαρτίου.

Οι τραπεζίτες ζητούν παράταση γιατί δεν διαθέτουν σαφή εικόνα για το ακριβές ύψος των ζημιών που θα πρέπει να εγγράψουν.

Ο νέος υπουργός οικονομικών στην τελευταία συνάντηση που είχε με τραπεζίτες δεσμεύθηκε να απαντήσει σήμερα ή αύριο Τρίτη αλλά όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα υπάρξει τελικά παράταση στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων.
Το www.bankingnews.gr από τις 14 Μαρτίου είχε αναφερθεί στο θέμα τονίζοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για μετάθεση του χρόνου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2011.

Επειδή οι τράπεζες δεν γνωρίζουν επακριβώς λεπτομέρειες που σχετίζονται π.χ. με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ακριβές ύψος του haircut, τον αναβαλλόμενο φόρο και άλλα μετατίθενται οι ανακοινώσεις για τα τέλη Απριλίου.

Οι ζημίες πάντως για την χρήση 2011 θα αγγίξουν τα επίπεδα ρεκόρ.

Ζημίες ρεκόρ ύψους έως 27,5 -28,5 δις ευρώ θα εμφανίσουν οι ελληνικές τράπεζες στην χρήση 2011 σε σχέση με τις ζημίες 640 εκατ ευρώ στην χρήση 2010 με βάση εκτιμήσεις αν το haircut κινηθεί περίπου στο 68-70%.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το αρχικό haircut ήταν ύψους 53,5% επί την ονομαστικής αξίας.

Όμως σε παρούσες αξίες η απομείωση περιλαμβανομένων και των επιτοκίων στα κουπόνια που είναι χαμηλότερα έφθασε στο 73% με 74%.

Όμως περιλαμβανομένων και ορισμένων φορολογικών και λογιστικών απεικονίσεων πιθανότατα η απομείωση να προσδιοριστεί στο 68-73%.

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι τα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώνονται περίπου στα 4 δις ευρώ στον τραπεζικό κλάδο.

Να σημειωθεί ότι ο χορός των ανακοινώσεων ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου με την τράπεζα Κύπρου η οποία πραγματοποίησε απομείωση επί της ονομαστικής αξίας 60%.

Οι δύο κυπριακές τράπεζες εμφάνισαν ζημίες 4,360 δις ευρώ που αποτελούν ρεκόρ. Ανάλογη και δυσμενέστερη θα είναι η εικόνα των ελληνικών τραπεζών.

Οι ζημίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές και αποτελούν ιστορική ανατροπή καθώς υπερκαλύπτουν τα κέρδη της περιόδου 2000 με 2010.

Μάλιστα αν συμπεριληφθούν και οι ζημίες του 2012 που συνολικά Από την χρυσή εποχή όπως διεφάνη της δεκαετίας του 2000 που κορύφωσε στο διάστημα 2006 με 2008 και που οι τράπεζες κατέγραψαν ιστορικά κέρδη στην εποχή της παρακμής της δεκαετίας του 2010 και κυρίως 2011.

Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε η οικονομική θεωρία που αναφέρει ότι οι συνήθεις οικονομικοί μικροκύκλοι διάγουν ζωή 10ετή.

Η κορύφωση του ανοδικού κύκλου πραγματοποιείται συνήθως προς το τέλος της 10ετίας ενώ το ναδίρ, η μεγάλη παρακμή εμφανίζεται στις αρχές του πτωτικού κύκλου ο οποίος επίσης είναι 10ετούς διάρκειας.

Αυτό σημαίνει ότι το 2010, κορύφωση το 2011 και σε μικρότερο βαθμό το 2012 θα είναι κακές χρονιές για τις τράπεζες το 2013 έως το 2015 θα είναι έτη σταθεροποίησης και μετά θα ξεκινήσει μια περίοδος ανάκαμψης.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παγιδεύτηκε στην ελληνική κρίση χρέους.

Το haircut από τα ομόλογα στο 70% μαζί με την σωρευτική απομείωση σε καθαρές παρούσες αξίες θα καταγραφεί εφάπαξ και θα επιβαρύνει την χρήση 2011.

Η βασική πηγή των ζημιών των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών είναι το haircut στο ελληνικό χρέος καθώς και οι απομειώσεις από την Blackrock στα δάνεια.

Οι ζημίες αυτές θα περάσουν στην χρήση 2011 και θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα εφάπαξ από το σκέλος του haircut και σε ποσοστό έως 70% με 80% από την Blackrock.


bankingnews.gr