Από τη γενική γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας ανακοινώθηκε την Δευτέρα ότι ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος «Διρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχλούν 20-29 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης».

Οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας έχουν στόχο:

• Τη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων και πρακτικών.

• Την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η γενική γραμματεία, και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σχεδίασε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Μέσω του Προγράμματος χρηματοδοτούνται οι:

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού κ.ά.

• Δράσεις για την κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού που θα υλοποιηθούν από τα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις (υποβλήθηκαν 827 αιτήσεις), ο αρχικός προϋπολογισμός του αυξήθηκε από 20 σε 73,7 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους να επωφεληθούν.

Άμεσα ωφελούμενες του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις και έμμεσα ωφελούμενοι είναι 18.000 εργαζόμενοι, είτε πλήρους απασχόλησης, είτε σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε σε μερική απασχόληση.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, η Γενική Γραμματεία προχώρησε στην τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όσον αφορά τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής των επιχειρήσεων (δικαιούχων).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής των επιχειρήσεων εναλλακτικά χωρίς έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησής του από το ΕΙΕΑΔ.