Νέα δεδομένα για την παλιά πόλη των Χανίων δημιουργεί η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία εγκρίνεται η νέα οριοθέτηση ζωνών Α’ και Β’ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, ενώ παράλληλα ανακαλείται η Υπουργική Απόφαση του 1965 με την οποία είχε κηρυχθεί η παλιά πόλη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Ουσιαστικά πρόκειται για εναρμόνιση των όρων προστασίας της παλιάς πόλης σύμφωνα με τον ισχύοντα αρχαιολογικό Νόμο και ταυτόχρονα επιλύονται προβλήματα που δημιουργούσε η Απόφαση του 1965 σχετικά και με το «ρυμοτομικό Δοξιάδη» και σε ιδιοκτησίες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφη στις 23/3 και την οποία παρουσιάζει το Flashnews.gr , εγκρίνεται η οριοθέτηση Ζωνών Α’ και Β’ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Χανίων με τις οποίες ουσιαστικά η παλιά πόλη διαιρείται σε τρία τμήματα απο την άποψη της αρχαιολογικής προστασίας.

Το 1ο τμήμα αφορά στα Βενετσιάνικα τείχη μαζί με τις τάφρους. Το 2ο τμήμα αφορά στον λόφο Καστέλι μαζί με τα Βυζαντινά τείχη. Το 3ο τμήμα αφορά στην υπόλοιπη παλιά πόλη.

Ζώνη Α’

"Ως Ζώνη Α’ απολύτου προστασίας ορίζεται το ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Ενετικής Οχύρωσης με τις τάφρους, καθώς και το νότιο τμήμα της Ενετικής Οχύρωσης με την τάφρο του, έως το τμήμα που οριοθετείται από την πίσω όψη υφιστάμενων νεωτέρων κτισμάτων……

Εντός της Ζώνης Α’ επιτρέπονται:

α) Οι εργασίες αποκατάστασης του αρχικού επιπέδου των τάφρων, όπου αυτό έχει αλλοιωθεί.
β) Η απομάκρυνση όλων των νεωτερικών κατασκευών.
γ) Οι φυτεύσεις και λοιπές εργασίες ανάδειξης των τάφρων και των οχυρώσεων.
δ) Η διέλευση υπογείων δικτύων Κοινής Ωφελείας."

Ζώνη Β’

Η Ζώνη Β’ προστασίας διακρίνεται σε ζώνες Β1, Β2 και Β3.

"Η Ζώνη Β1 περιλαμβάνει το λόφο Καστέλι, στον οποίο αποκαλύπτονται σημαντικά κατάλοιπα της Μινωϊκής Κυδωνίας και περικλείεται από την ελληνιστική και βυζαντινή οχύρωση….

Η Ζώνη Β2 περιλαμβάνει το αντιτείχισμα με υφιστάμενα νεώτερα κτίσματα και τμήμα που καταλαμβάνει την τάφρο…..

Η Ζώνη Β3 περιλαμβάνει την εντός της ενετικής οχύρωσης Μεσαιωνική πόλη των Χανίων…»

Και η απόφαση την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Πολιτισμού κ.Πέτρος Αλιβιζάτος καταλήγει ως εξής :

"Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλείται η αρ. 6478/26-7-1965 Υ.Α. (ΦΕΚ 523/Β/16-8-65) «Περί κηρύξεως της εντός των τειχών πόλεως Χανίων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου»"

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του υπ.Πολιτισμού & Τουρισμού

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]