Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Μαρτίου στη 1 το μεσημέρι η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης: (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1.    Κατακύρωση αποτελέσματος της από 02-03-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Χανίων» προϋπολογισμού 600.000 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 7434/19-03-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

2.    Κατακύρωση αποτελέσματος της από 13-03-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση παράκαμψης Κουτσουρά – Μακρύ Γιαλού – Ανάληψης  (βελτιώσεις – αποκαταστάσεις τμημάτων)» προϋπολογισμού 860.000 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4667/22-03-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

3.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηρακλείου – Χρήση 2010 - Ε΄ Φάση», αναδόχου «Μαραγκάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 18320/7862/24-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

4.    Παράταση στις τμηματικές προθεσμίες που αφορούν την περαίωση του τμήματος από Κόμβο προς Κορφές και Λουρτάκι (Χ.Θ. 10+500) έως Κρουσώνα (Χ.Θ. 13+100) μήκους 2,60 χλμ. του έργου: «Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας - 5ο Υποέργο)», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 21783/9314/16-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

5.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας σε κτίρια της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών», αναδόχου «Χ. Λυδάκης Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 22298/9525/22-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

6.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Ν. Χανίων (5η Φάση 2010, περιοχές Δήμου Μηθύμνης)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 7034/13-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων .

7.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000 € μαζί με Φ.Π.Α. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 27487/11700/21-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών Περιφέρειας Κρήτης.

8.    Έγκριση δαπανών 10.500 € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 5ο φεστιβάλ ελαιολάδου και ελιάς που θα διεξαχθεί από 5 έως 8 Απριλίου 2012 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην Αθήνα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 6269/16-03-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Ηρακλείου.

9.    Έγκριση δαπάνης 1.250 € με Φ.Π.Α. για την τοποθέτηση και λειτουργία μικροφωνικής εγκατάστασης στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2012 από την Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7836/16-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων

10. Υπεκμίσθωση οικήματος για τη στέγαση αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1931/22-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

11. Συγκρότηση επιτροπών: α) Συντήρησης και επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων Π.Ε. Ρεθύμνου, β) Προμήθειας Ανταλλακτικών και καυσίμων, οχημάτων – μηχανημάτων Π.Ε. Ρεθύμνου, γ) Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για προμήθειες και εργασίες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνου, δ) αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών της  Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2161/21-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

12.  Έγκριση δαπανών 1.600 € για τη διοργάνωση ημερίδας από την Π.Ε. Χανίων με θέμα: « Εναλλακτικές Καλλιέργειες: Ιπποφαές, Αλόη, Αρωματικά Φυτά» που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Ιουλιανός Τσιράκης» στο Σκινέ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2979/22-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων.

13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ– ΧΡΗΣΗ 2012» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.500 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 4612/21-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

14. Έγκριση νομικής υποστήριξης υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Ιεράπετρας στις 07-05-2012 κατά την εκδίκαση  μήνυσης που έχει ασκηθεί εναντίον του, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 4392/19-03-2012 συνημμένο έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου.

15. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης» αναδόχου «Ε. Σκουραδάκης και ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 26703/11369/23-03-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

16. Έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Χανίων – Χρήση 2012» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 πλέον Φ.Π.Α., και συγκρότηση επιτροπών: α) διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, β) παρακολούθησης εκτέλεσης των εργασιών και  γ) ενστάσεων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 8613/23-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

17. Έγκριση μετακινήσεων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:  

§  για τα με αριθμ. 1-6 και 15 η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης κα Όλγα Παπαχατζάκη

§  για το αριθμ, 7 η Διευθύντρια Οικονομικού κα Μαρία Ραπτάκη

§  για το αριθμ. 8 η προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Ηρακλείου κα Ελβίτα Βολικού

§  για τα αριθμ. 9 και 12 ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης

§   για το με αρ. 13 ο κ. Τσελέντης Γιάννης υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου,

§  για το αριθμ. 14 ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας κ. Γιώργος Λυπάκης,

§  για το αριθμ. 16 η  Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Χανίων  κα Αικατερίνη Αμουντζά.

§  για το με αριθμ. 10, 11 και 17 η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Λιονή.