Μόνο τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται την Πέμπτη 29 Μαρτίου στα νοσοκομεία της χώρας.

Οι εργαζόμενοι στα νοσηλευτικά ιδρύματα, στα κέντρα υγείας, στο ΕΚΑΒ και στις μονάδες πρόνοιας πραγματοποιούν πεντάωρη στάση εργασίας (10 πμ - 3 μμ), διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, προσλήψεις προσωπικού και την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων τους.

Επίσης, διαφωνούν με το σχέδιο του υπουργείου Υγείας που αφορά τις συγχωνεύσεις νοσηλευτικών και προνοιακών μονάδων.