Επιστολή στη γενική γραμματέα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων απέστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, απαντώντας στη σχετική επιστολή που είχε αποστείλει η ΓΣΕΕ στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο κ. Σουλτς τονίζει την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν να κάνουν τόσο με την κλήση της τρόικα σε ακρόαση από το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που επιβλήθηκαν στη χώρα μας, όσο και για επικείμενη συνάντηση με την ελληνική κυβέρνηση.

Ο κ. Σουλτς σημειώνει ακόμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα προτρέψει τους εμπλεκόμενους αφενός να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης, δεν θα δημιουργήσουν περισσότερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και αφετέρου να επαναπροσανατολίσουν τις χώρες αυτές προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020».

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να κάνει ό,τι μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, να επιστρέψουν στην ανάκαμψη που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα είναι κοινωνικά δίκαιη καθώς και στην χρηματοοικονομική σταθερότητα» σημειώνει.

Η οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα θα βρεθεί το απόγευμα της Τρίτης (18:00) στο επίκεντρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Όλι Ρεν, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Γιοργκ Άσμουσεν και ο επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ στην Ελλάδα Πολ Τόμσεν.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος (EbS).

Η επιστολή του κ. Σουλτς είναι η εξής:

«Αγαπητή Γενική Γραμματέα,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το e-mail σας και τη διαβίβαση της έκκλησης της ΓΣΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και της δήλωσης της ΣΕΣ μετά από την πρόσφατη επίσκεψή σας στην Ελλάδα.

» Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων. Βεβαίως, οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ανησυχητικές μόνο για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα προτρέψει τους εμπλεκόμενους αφενός να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα και σε άλλα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων, την εποπτεία των οποίων ασκεί η Τρόϊκα -Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ- δεν θα δημιουργήσουν περισσότερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και αφετέρου να επαναπροσανατολίσουν τις χώρες αυτές προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της στρατηγικής της Ε.Ε "Ευρώπη 2020".

» Το Κοινοβούλιο συμμερίζεται πολλές από τις ανησυχίες της ΓΣΕΕ και της ΣΕΣ. Έχουμε καλέσει επανειλημμένα τα Κράτη Μέλη και άλλους θεσμούς να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των στόχων της Ευρώπης 2020, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά την απασχόληση, την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εκπαίδευση και κατάρτιση. Η κοινωνική ρήτρα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης πρέπει να αποτελέσει την κατευθυντήρια αρχή για όλες τις δράσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης και της λήψης μέτρων λιτότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.»

» H θέση αυτή επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με την υιοθέτηση, στις 15 Φεβρουαρίου 2012, δύο ψηφισμάτων για την Ετήσια Επισκόπηση της Οικονομικής Ανάπτυξης 2012. Με πρωτοβουλία των Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΚΥ) και Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ΟΝΥ) και των αντίστοιχων εισηγητών, κας. Μαρίζε Κορνέλλισεν και κου. Ζαν-Πωλ Γκωζέ, τα δύο ψηφίσματα μετέφεραν στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις απόψεις του Κοινοβουλίου για τη σημερινή οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση και για το τι πρέπει να γίνει για να ξεπεραστεί.»

» Έχοντας πλήρη επίγνωση των πιθανών επιπτώσεων των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζόμενων, το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στη βάση της εισήγησης της κας. Κορνέλισσεν ζητά ακόμη μια φορά τη συμμετοχή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) σε αυτά τα προγράμματα.

» Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να κάνει ό, τι μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα και τα άλλα Κράτη Μέλη που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, να επιστρέψουν στην ανάκαμψη που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα είναι κοινωνικά δίκαιη καθώς και στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Επιτροπές ΑΚΥ και ΟΝΥ θα οργανώσουν μια κοινή ανταλλαγή απόψεων με την Τρόϊκα καθώς και με τις Ελληνικές αρχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Πιστεύω πως πρόκειται για μια ακόμη ευκαιρία να ζητήσουν τα Μέλη διευκρινίσεις σε ζητήματα, όπως αυτά που έχουν θίξει τα Ελληνικά Συνδικάτα.

Με τιμή

Μάρτιν Σουλτς
Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»