Την οριστική δημιουργία της εταιρείας ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. που θα αναλάβει την κατασκευή όλων των μεγάλων έργων του νησιού επιβεβαιώνει το Υπουργείο Υποδομών σε απάντηση προς τον Βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου. Η θέση αυτή η οποία μεταφράζεται σε ελαχιστοποίηση των μόνιμων δομών του Υπουργείου στην Περιφέρεια, αφού τα έργα θα περνούν μόνο απο την συγκεκριμένη εταιρεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απάντηση, η παρουσία του Υπουργείου στις Περιφέρειες θα γίνεται εφεξής μόνο εφόσον εκεί εκτελούνται έργα που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ή που έχουν χαρακτηριστεί (από κοινού με τη εκάστοτε Περιφέρεια) σαν έργα Εθνικής σημασίας. Συνεπώς δεν θα υπάρχουν πλέον μόνιμες δομές Υπηρεσιών του Υπουργείου σε Περιφέρειες, αλλά μόνον τμήματα κατασκευής έργων, τα οποία θα ολοκληρώνουν την αποστολή τους μόλις ολοκληρώνεται και η εκτέλεση των αντίστοιχων έργων.

Η απάντηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την θέση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη ο οποίος είχε ταχθεί εξ αρχής κατά της δημιουργίας της συγκεκριμένης εταιρείας, τονίζοντας πως τα μεγάλα έργα πρέπει να εκτελούνται απο την Περιφέρεια.

Η απάντηση του Υπουργείου προς τον Βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου αναφέρει χαρακτηριστικά :

«Για την Περιφέρεια Κρήτης είναι γνωστό ότι είχε νομοθετηθεί η σύσταση της ΑΕ Υποδομές Κρήτης, η οποία πρόκειται να οργανωθεί κατά το πρότυπο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ και να αρχίσει να λειτουργεί εντός των προσεχών μηνών.

Η εταιρεία αυτή αφού προηγηθεί επαναξιολόγηση (με βοήθεια τεχνικοοικονομικού συμβούλου) των δεδομένων και της σκοπιμότητας των εκτελούμενων έργων, θα αναλάβει τη διαχείριση των οδικών έργων (ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ) της Κρήτης.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης αρχής και Δ/ουσας Υπηρεσίας στην εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, έτσι ώστε να υπάρξει ευελιξία και αμεσότητα στην έγκριση μελετών και στην εκτέλεση των έργων και γενικότερα στην λήψη αποφάσεων.

Εννοείται ότι τα υπόλοιπα εκτελούμενα στο νησί έργα, Υδραυλικά (φράγμα Αποσέλεμη), έργα Α/Δ (Σητεία, Χανιά, Καστέλι) και Λιμενικά θα εξακολουθήσουν να εκτελούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων», καταλήγει η απάντηση του Υπουργείου.