Με νέα ανακοίνωσή της η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι θα προχωρήσει στην άσκηση ενδίκων μέσων κατά της ΔΕΗ, διότι παρανόμως εισέπραξε και εισπράττει το τέλος " Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας "το οποίο έχει καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2011.

Όπως καταγγέλει η Ένωση:

"σε μια τραγική οικονομική συγκυρία για τον ελληνικό λαό, η ΔΕΗ συνεχίζει με μεθόδευση να εισπράττει το τέλος" Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας "πλήττοντας έτσι ακόμα περισσότερο το ήδη συρρικνωμένο εισόδημα των καταναλωτών.Παρά τις εκκλήσεις μας προς τη ΔΕΗ για τερματισμό της παράνομης χρέωσης, η ΔΕΗ συνεχίζει να χρεώνει τους λογαριασμούς των νοικοκυριών που σε συνδυασμό με το "χαράτσι" ακίνητης περιουσίας διογκώνει σημαντικά τους λογαριασμούς μας , βάσει και την σφραγίδα της "ΔΙΑΚΟΠΗ"

Για το λόγο αυτό όπως εξηγεί η Ένωση

"τις επόμενες μέρες ,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θα τα διεκδικήσει με άσκηση ένδικων μέσων (Ομαδική Αγωγή),κατά της ΔΕΗ για το τέλος " Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ενώ  "όσοι καταναλωτές επιθυμούν να συμμετέχουν σαυτήν, μπορούν να επικοινωνούν με το Νομικό Τμήμα της ΄Ενωσης"