Στην τρίτη και καταληκτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου σήμερα Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 18:30 στην αίθουσα Καρούζου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην οδό Κορωναίου 9.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:.

1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1-1-2011 έως 31-12-2011

2. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

3. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2012.

4. Ενημέρωση για το ασφαλιστικό.

5. Δημιουργία οργανωμένων εμπορικών δρόμων