Με βάση τα νέα δεδομένα και τον νέο αρχαιολογικό Νόμο επανακαθορίστηκαν οι αρχαιολογικές ζώνες προστασίας μνημείων στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου του Δήμου Σφακίων.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση του υπ.Πολιτισμού και Τουρισμού, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Πέτρος Αλιβιζάτος,

« Εγκρίνουμε, από άποψη αρχαιολογικής νομοθεσίας, την οριοθέτηση Ζωνών Α’ και Β’ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Φραγκοκάστελλου Σφακίων, Δήμου Σφακίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, για την προστασία των μνημείων που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο. Οι Ζώνες Α’ και Β’ ορίζονται ως εξής:

Ζώνη Α

Ορίζεται ως αδόμητη ζώνη Α’ απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Φραγκοκάστελλου Σφακίων η περιοχή, η οποία σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα πρόταση, αποτελούμενη από δύο τμήματα (Ζώνη Α1 και Ζώνη Α2).

Η Ζώνη Α1, περικλείει τα μνημεία Φραγκοκάστελλο, παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Νικήτα και Μονή Αγίου Χαραλάμπους…..
Η Ζώνη Α2, περικλείει την παλαιοχριστιανική βασιλική του Αη Στράτηγου,

1. Στη Ζώνη Α απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η ανέγερση κτηρίων, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (θερμοκήπια, αποθήκες κ.λ.π.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
2. Διατηρείται η υφιστάμενη γεωργική και κτηνοτροφική χρήση της γης. Επιτρέπεται η απλή άροση και τα επιφανειακά δίκτυα άρδευσης. Απαγορεύεται η βαθιά άροση.
3. Επιτρέπεται η περίφραξη των αγροτεμαχίων με απλό συρματόπλεγμα.
4. Επιτρέπεται μόνο η επισκευή ή αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, ΟΤΕ και ΔΕΗ, μετά από έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση λυόμενων οικίσκων, τροχοβιλών καθώς και η
προσωρινή παραμονή τροχόσπιτων.
6. Απαγορεύονται οι κάθε είδους επιχωματώσεις.
7. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών και επιτρέπεται η συντήρηση, χωρίς
οποιαδήποτε διαπλάτυνση ή ασφαλτόστρωση, των υφιστάμενων οδών.
Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες εντός της Ζώνης Α’ επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας 28ης Ε.Β.Α. και θα εκτελείται με την εποπτεία της Υπηρεσίας.Ζώνη Β

Η Ζώνη Β’ αποτελείται από δύο τμήματα (Ζώνη Β1 και Β2)
Ζώνη Β1: Ορίζεται ως ζώνη Β1 προστασίας του αρχαιολογικού χώρου «Φραγκοκάστελλου Σφακίων» η περιοχή, η οποία σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ. κλίμακας 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα πρόταση και περιβάλλει τμήμα της ζώνης Α1……
Ζώνη Β2: Ορίζεται ως ζώνη Β2 προστασίας του αρχαιολογικού χώρου «Φραγκοκάστελλου Σφακίων» η περιοχή, η οποία σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ. 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα πρόταση…..»