«Τη σύγκληση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την κατεδάφιση ή μη του Λιμενικού Περιπτέρου Χανίων» ζητά με επιστολή του που απέστειλε σήμερα προς την αρμόδια Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, ο νέος Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

Όπως τονίζεται σ’ αυτή   αποφασίστηκε η κατεδάφιση του Λιμενικού Περιπτέρου Χανίων το οποίο εφάπτεται στο παραπάνω μνημείο. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, στη συνεδρίαση της 29/9/2005 ανέβαλε την γνωμοδότηση επί του θέματος του χαρακτηρισμού του Λιμενικού Περιπτέρου ή μη ως Νεωτέρου Μνημείου».

Στη συνέχεια, «το Υπουργείο Πολιτισμού με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/44766/1006, παρέπεμψε το θέμα για γνωμοδότηση στο Ειδικό ‘Όργανο (ΚΑΣ-ΚΣΝΜ), που αποτελεί κοινή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων». Το παραπάνω Ειδικό Όργανο ωστόσο, ανέβαλε όπως αναφέρει ο κ. Σκουλάκης, την συνεδρίαση του, που ήταν προγραμματισμένη για τις 14/10/2010.

«Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω» επισημαίνει ο Δήμαρχος Χανίων «η εκκρεμότητα του θέματος έχει διάρκεια δεκατρία (13) χρόνια. Στο διάστημα αυτό, η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Λιμενικό Περίπτερο, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους που προέρχονται, αφ’ ενός μεν από την στατική ανεπάρκεια του λόγω της φθοράς, αφετέρου δε λόγω της άμεσης επαφής του με το Μνημείο του Τεμένους».