Με τον Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης κ. Μανώλη Παραβολιδάκη, συναντήθηκε η Δήμαρχος Φαιστού, όπου συζητήθηκαν ζητήματα και προβλήματα της περιοχής.

Η Δήμαρχος, στη διάρκεια της σύσκεψης, αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αστυνόμευση και το Δήμο Φαιστού, ενώ ενημέρωσε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή πως ήδη έχει υλοποιηθεί μια σχετική καταγραφή προτεραιοτήτων, οι οποίες και θα πρέπει να διευθετηθούν.

O κ. Παραβολιδάκης δεσμεύτηκε πως άμεσα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Δήμο Φαιστού μια ευρεία σύσκεψη για να καθοριστεί ένα κεντρικό πλαίσιο δράσης. Η Δήμαρχος πρότεινε στη σύσκεψη να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ενημέρωση, κάτι που ο Αστυνομικός Διευθυντής έκανε δεκτό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παράλληλα συζητήθηκαν τα προβλήματα Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης και Αστυνόμευσης και Ασφάλειας κατά την Τουριστική Περίοδο που αρχίζει το προσεχές διάστημα. Πάγια θέση της Δημάρχου ήταν πως πρέπει να σταματήσει το αίσθημα φόβου που έχουν οι πολίτες, αλλά και οι αρμόδιες Αρχές να έχουν έναν σχεδιασμό με γνώμονα όλο το κοινωνικό σύνολο.

Η κ. Πετρακογιώργη παράλληλα, αναφέρθηκε σε όλες τις προηγούμενες ενέργειες έγγραφες και προφορικές, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και σχετίζονται με το αντικείμενο του Διευθυντή.