Τις μειωμένες κατα 60 εκατομ ευρώ πιστώσεις, υπέγραψαν οι δύο αρμόδιοι υπουργοί για τη χρηματοδότηση της εξισωτικής αποζημίωσης του 2012.

Σύμφωνα με την απόφαση των Κώστα Σκανδαλίδη και Φίλιππου Σαχινίδη, φέτος θα δοθούν σε κτηνοτρόφους και λοιπούς δικαιούχους εξισωτικής αποζημίωσης περίπου 99 εκατ. ευρώ συν άλλο ένα εκατ. ευρώ για τις εκκρεμότητες προηγούμενων ετών.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει ότι:

«Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δικαιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων ( Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον Κ.Α.Ε. 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2012 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 100.000.000 Ευρώ και το οποίο δεσμεύθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με α/α 9340/12.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 του έτους εφαρμογής 2011 ( το μέγιστο ποσό για τις πληρωμές έτους εφαρμογής 2011 θα ανέλθει σε 99.000.000 Ευρώ )καθώς και των ετών εφαρμογής, 2007,2008 2009, και 2010 (ενστάσεις, συμπληρωματικές πληρωμές, εκκρεμότητες) και επίσης εκκρεμότητες πληρωμών Γ! Προγραμματικής Περιόδου.

Αναλυτικά, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

Α) Μέτρο 211: μέχρι 60.000.000 Ευρώ
Β) Μέτρο 212: μέχρι 40.000.000 Ευρώ

Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας δημόσιας δαπάνης σε ένα από τα δύο μέτρα είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμηθείσας δημόσιας δαπάνης του άλλου μέτρου».

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση